Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Năm sinh: 1987
Quê quán: Hà Nội
Tốt nghiệp trường đại học: Đại học Kinh tế Quốc dân